Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja(pocepani delovi pošiljke) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju Vas molimo da nas pozovete na broj 064/ 6577924 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu bambino90@mts.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja iste ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošilje, pozovete na broj 064/ 6577924 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu bambino90@mts.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu bambino90@mts.rs. U slučaju reklamacije troškove vraćanja robe u oba pravca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan da:

-u zahtevu za reklamaciju navede razloge reklamacije i željeni način rešavanja iste
-dostavi račun

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava, kupcu će novac biti uplaćen isključivo na tekući račun. Novac nije moguće vratiti kupcu po kuriru u gotovini.

Obaveštenje o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u slučaju odbijanja reklamacije saglasno odredbi člana 26. (stav 2, tačka 5):
Trgovac ovim putem obaveštava potrošače da, u slučaju nezadovoljstva odgovorom kojim se odbija reklamacija kupca/potrošača, spor mogu rešiti vansudskim putem, pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Listu ovlašćenih vansudskih tela potrošači mogu pronaći na linku: https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.